Mulders voetafdruk

Mulders voetafdruk

In deze tijden van klimaatmarsen en -protesten klinkt de roep om ecologisch verantwoord en duurzaam te ondernemen almaar luider. De impact van bedrijven op hun omgeving en op het milieu is een onderdeel van deze discussie. Bedrijven moeten niet louter een economische meerwaarde bieden, ze moeten ook al het mogelijke doen om alle eventuele vormen van overlast aan banden te leggen.
Hoewel dit thema zeer actueel is, zijn er in de loop der jaren reeds heel wat maatregelen getroffen vanuit de Overheid en vanuit de bedrijven zelf. Ook bij Mulder Breakfast Cereals is dit niet anders. Dankzij een continu proces van onderzoek, investering en zelfverbetering doen we er alles aan om onze directe omgeving niet tot last te zijn en tevens onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Maar hoe doen we dat concreet?

 

In de productie-unit van Mulder in Roeselare beperken we maximaal de geuren en geluiden die onvermijdelijk vrijkomen bij het productieproces. En hoewel de geur van versgebakken ontbijtgranen door velen als aangenaam wordt ervaren, heeft Mulder beslist om met dispersieventilatoren te werken. De productielucht wordt via ventilatoren op het dak hoog in de lucht geblazen zodat er dispersie optreedt en de geur in die mate verspreidt en verdund wordt dat de beperkte groep omwonenden zo min mogelijk geurhinder ondervindt.
Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in low noise installaties.

 

Bij een bedrijf in volle groei zijn uitbreidingswerken onvermijdelijk. Ook hier werden verschillende maatregelen genomen om de impact ervan te reduceren. Zo werd de verharding van de ondergrond gecompenseerd aan de hand van twee bufferbekkens. In het geval van hevige regen kan het water daarin opgeslagen worden en wordt vermeden dat de omliggende terreinen te veel water moeten slikken.
De bomen die moesten wijken voor de aanbouw werden dan weer gerooid om op een andere plaats opnieuw geplant te worden.

 

Naast deze maatregelen voor de directe omgeving, worden ook inspanningen gedaan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is het monitoren en optimaliseren van het energieverbruik door warmterecuperatie van perslucht- en koelcompressoren. De elektrische energie die in warmte wordt omgezet gaat met andere woorden niet verloren en kan gebruikt worden om ruimtes te verwarmen of elders in het productieproces ingezet te worden.
Bij de aankoop van installaties wordt bovendien veel aandacht besteed aan hun uitstoot. Koelinstallaties met ozonafbrekende koelgassen of broeikasgassen worden geweerd.

 

Selectieve inzameling van afvalstoffen en verpakkingsmateriaal zorgt voor een maximale recyclage. Met behulp van afvalbakken in verschillende kleuren kunnen de medewerkers eenvoudig zien waar ze plastiek, karton of voedselresten kunnen deponeren. Bovendien zijn er tal van acties lopende om het waterverbruik, nodig voor het reinigen van onze installaties, te beperken. Uiteraard zonder hierbij de voedselveiligheid in gevaar te brengen. Wist u trouwens dat Mulder Natural Foods geen bedrijfsafvalwater loost. Dit laten we extern verwerken.

 

Hier bij Mulder dragen wij onze omgeving, het milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij willen namelijk mee evolueren in de huidige maatschappij, niet enkel als een economische sterkhouder in de regio, maar tevens als een bedrijf met respect voor mens en natuur. Uiteraard is dit een immer durend werk dat de nodige inzet en investeringen vraagt, maar dit is een uitdaging die we met plezier blijven aangaan.