{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Meer Informatie.

Respect voor onze duurzame Mulderfamilie!

Wij zijn gepassioneerd bezig met de ontwikkeling en productie van ontbijtgranen met respect voor onze mensen, onze omgeving, onze stakeholders, kortom onze Mulderfamilie.

placeholder

People / Prosperity / Peace / Partnership / Planet

Onder het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen dragen we actief bij aan een vredevolle planeet waarin we met onze partners welvaart willen helpen creëren voor iedereen.

    

 

placeholder

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

De zorg voor de planeet, mensen, welvaart, vrede en partners krijgt ook bij Mulder Breakfast Cereals een prominente plaats. We zijn ons bewust van de invloed die we als bedrijf hebben op onze omgeving en we willen daar zeker een positieve rol in spelen. Daarom onderschrijven we de 17 Duurzame OntwikkelingsDoelen van de Verenigde Naties. Op 29 juni 2022 werden onze duurzaamheidsinspanningen beloond met het certificaat Voka Charter  Duurzaam Ondernemen (VCDO 22)

Mens

Bij Mulder staan onze medewerkers centraal. We besteden aandacht aan een ergonomische en aangename werkomgeving waar we met respect met elkaar omgaan. Opleiding is daarbij een belangrijke pijler om mensen te laten groeien in hun functie en in het bedrijf. We voorzien ook een aantal opleidingen specifiek om zorg te kunnen dragen voor elkaars veiligheid.

Onze impact op het milieu

Mulder Breakfast Cereals zet zich in om de milieu-impact van de organisatie continu te verbeteren door de implementatie van een milieuzorgsysteem (conform ISO 14001). Wij zijn ervan overtuigd dat milieuzorg een aandachtspunt is voor iedereen, overal en altijd, daarom investeren we ook in opleidingen zodat elke medewerker actief kan meewerken aan een betere leefwereld voor iedereen. Eke dag is een nieuwe kans om het nog beter te doen.

Duurzame verpakkingen

In samenwerking met Climate Partner gaat Mulder Breakfast Cereals op zoek naar de Packaging Material Footprint van verpakkingen in de verschillende fases van hun levenscyclus. Op die manier helpen we onze klanten kiezen voor de verpakking die het minst belastend is voor het milieu. Zo kunnen we voor elke verpakking een recycleerbaar alternatief voorstellen. Bij vragen kan je terecht bij onze medewerkers die een grondige interne opleiding krijgen om onze klanten met correct advies te ondersteunen.

Gedragscode voor onze leveranciers

Bij Mulder Breakfast Cereals hanteren we een aantal ethische principes bij het zakendoen die voor ons belangrijk zijn. We verwachten van de partners/leveranciers waar we mee samenwerken dat ze diezelfde principes respecteren en naleven. Daarom hebben we een Gedragscode voor leveranciers in het leven geroepen. Zo bouwen we samen met onze leveranciers, partners en medewerkers bewust een duurzame lange-termijnrelatie en een duurzame toekomst.

Mooimakers

Mulder Breakfast Cereals is officieel Mooimaker met een geregistreerd opruimgebied van bijna 28 voetbalvelden groot. Dat opruimgebied loopt rond het bedrijf. Elke tweede dinsdag van de maand gaan we met een aantal collega’s aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Met deze activiteit combineren we nood en deugd en zorgen we samen voor een aangename en nette omgeving.

placeholder

Pinocchio vzw

In de maand juni zet Mulder Breakfast Cereals traditioneel de schouders onder Dwars Door Beveren, een loopwedstrijd die georganiseerd wordt door de brandweer van Roeselare. Telkens opnieuw nemen tal van collega’s deel aan deze wedstrijd, op het loopparcours of achter de schermen om een handje te helpen. De opbrengst gaat integraal naar vzw Pinocchio die kinderen met brandwonden ondersteunt. Daarnaast zet Mulder ook nog in op andere sociale projecten.

Contacteer ons voor meer info:

stuur ons een e-mail salesmnf@muldernaturalfoods.be

of bel ons op +32 51 70 82 82