{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Meer Informatie.

Cookies & Privacy

Privacybeleid

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Mulder Natural Foods, Beversesteenweg 584, 8800 Roeselare of via salesmnf [at] muldernaturalfoods.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mulder Natural Foods, Beversesteenweg 584, 8800 Roeselare of via salesmnf [at] muldernaturalfoods.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Mulder Natural Foods kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 
— 

Cookies

Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van Mulder Natural Foods als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van Mulder Natural Foods. Het gebruik van cookies helpt Mulder Natural Foods de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

De Gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De Gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

Welke cookies gebruikt de website?

De website maakt gebruik van first-party & third-party cookies.

Onze website bevat cookies die de eigendom zijn van derde partijen. Deze derde partijen verwerken autonoom de persoonsgegevens verzameld via de cookies en vallen bijgevolg te kwalificeren als verantwoordelijke verwerker.

Google Analytics: Meer informatie via www.google.com/privacy

Over cookies uitschakelen

De Gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
 
De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De Gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.