Mulder Smarties & Clevere Crunchy's

Mulder Smarties & Clevere Crunchy's

Het waarmaken van onze internationale ambitie vraagt van onze medewerkers een grote betrokkenheid, gedrevenheid en flexibiliteit. Dit ESF-opleidingsproject biedt een antwoord op de gedetecteerde uitdagingen en ondersteunt de medewerkers in de uitdagende en veranderende (bedrijfs)wereld. Het project biedt de medewerkers de mogelijkheid om hun digitale en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, dit met financiële steun van het Europees sociaal fonds en de vlaamse overheid.