{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Meer Informatie.

Met respect voor mens en milieu… natuurlijk!

Het is onze ambitie om onze impact op het milieu zo laag mogelijk te houden en onze leveranciers, klanten, partners en medewerkers hiervan bewust te maken. We werken met eerlijke producten en dit in alle opzichten. Zo proberen we steeds de beste balans te vinden tussen ecologie en economie.

Medewerkers 

Onze medewerkers vormen een belangrijke schakel bij het uitdragen van onze boodschap ‘duurzaam ondernemen’. Ze zijn ons grootste kapitaal. Ons veiligheidsbeleid focust zich daarom niet enkel op preventie maar ook op het welzijn van medewerkers

Impact

We treffen de nodige maatregelen om de impact van ons bedrijf lokaal te beperken. Onze site is gelegen buiten het centrum, in de nabijheid van een belangrijke verkeersas. Daardoor blijft de verkeershinder beperkt. Hoogtechnologische machines zorgen er dan weer voor dat de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

Ethiek

Ethisch ondernemen is vanzelfsprekend voor Mulder Breakfast Cereals. Wij voldoen aan de Ethical Base Code die onder meer vrije keuze van arbeid, veilige en hygiënische werkomstandigheden, verbod op kinderarbeid en verbod op discriminatie voorschrijft.

UTZ gecertificeerd

Bepaalde grondstoffen zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden. Om lokale producten en boeren te steunen, worden sommige grondstoffen enkel als UTZ gecertificeerde grondstof aangekocht. Deze certificering vormt een garantie op de ontwikkeling van de lokale producenten in het land van herkomst.

Kosher/Halal

Mulder Breakfast Cereals is Kosher en Halal gecertificeerd. Een onmisbare troef om ook markten met zeer specifieke eisen te bedienen.

Contacteer ons voor meer info:

stuur ons een e-mail salesmnf@muldernaturalfoods.be

of bel ons op +32 51 70 82 82